Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Rosina
Obec
Rosina

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

krovinorez

2023

 

VYZÝVA NA KOSENIE ZABURINENÝCH POZEMKOV

Obec Rosina v y z ý v a  vlastníkov, resp. užívateľov pozemkov  na pokosenie zaburinených pozemkov.

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame vás k odstráneniu tohto nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä deťom a starším občanom spôsobujú  zdravotné riziká. Okrem toho je na takýchto pozemkoch zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Nedodržiavaním príslušných právnych predpisov sa vlastník, resp. užívateľ pozemku dopúšťa porušenia zákona za čo hrozí uloženie pokuty.

V zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy, t.j. užívateľ je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Podľa ustanovení zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov každý je povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, vyzývame vlastníkov, resp. užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie uvedených právnych predpisov a k zabezpečeniu opatrení proti šíreniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, najmenej však 2 x do roka v termínoch apríl – jún a september, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Na vlastníkov, resp. užívateľov pozemkov, ktoré sú zaburinené a neudržiavané, môže podať ktorýkoľvek občan podnet na začatie konania vo veci nedodržania platných právnych predpisov na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorým je Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333,- EUR a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta od 166,- až do výšky 33 000,- EUR.

Dátum vloženia: 16. 6. 2023 9:48
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 6. 2023 11:01
Autor: Správca Webu

NATUR-PACK a.s.

Naturpack triedenie odpadov chráni životné prostredie

Aktuálne počasie

dnes, piatok 29. 9. 2023
jasná obloha 24 °C 12 °C
sobota 30. 9. slabý dážď 16/10 °C
nedeľa 1. 10. zamračené 19/8 °C
pondelok 2. 10. polojasno 22/10 °C

Facebook

Projekty EU